Ginsthem är ett Falkenbergsbaserat företag som bedriver projektutveckling av bostäder och bostadsområden i Halland.
Vi utvecklar dels egna bostadsprojekt direkt till slutkunder, men även på uppdrag åt andra bygg- och fastighetsbolag.

Vi planerar alltid bostadsmiljöer utifrån kundens perspektiv med fokus på trivsamhet, trygghet och mervärde för de boende.
God estetik och design, grönskande utemiljöer och trygga helhetslösningar är ledord vi har med oss in i varje projekt.